Buty przyjazne dla stóp Twojego dziecka

 

Instrukcja pomiaru stóp do obuwia indywidualnego AurelkaORTO®

Obuwie na miarę wykonywane jest zawsze na podstawie indywidualnych parametrów stóp.

Dlatego poza określeniem korekcji, które mają być
zastosowane w obuwiu, zamówienie powinno zawierać następujące dane:

• Obrys stopy/ortezy
• Obwód przodostopia (A)
• Obwód śródstopia (B)
• Obwód przez piętę (C)
• Obwód na kostką (D)

 

 


Pomiar na obrysie stopy

• Długość stopy/ortezy (E)
• Szerokość przodostopia (F)
• Szerokość pięty (G)

 

Aby zmierzyć rozmiar stopy, należy postępować według poniższej instrukcji:

 

 1. Stojąc na kartce papieru, obrysuj kontur obwodu stopy. 

Aby odrysować stopę prawidłowo, należy trzymać ołówek pod kątem prostym w stosunku do kartki.

2. Zmierz w centymetrach odstęp pomiędzy najdalszymi
     punktami w rysunku (a i b).

 


W indywidualnych przypadkach wskazane jest dokonanie dodatkowych pomiarów, np.:

• Wysokość palców (H)
• Wysokość stawu palucha (I)
• Wysokość podbicia (J)

 


Pomiary do Ortezy Zintegrowanej z Butem Aurelka®

W przypadku zamawiania Ortezy Zintegrowanej z Butem Aurelka® wymagane są dodatkowe pomiary:

• Wysokość cholewki (K)
• Obwód łydki na górze cholewki (L)
• Obwód łydki w najszerszym miejscu (M)
• Wysokość najszerszego miejsca łydki (N)
• Wysokość usztywnienia (zakładki) (O)

 


Korekcje „skrót” w obuwiu Aurelka

 

W przypadku indywidualnego wykonania skrótu konieczne jest naniesienie sposobu jego wykonania na schemacie wraz z podaniem wymiarów.

 

W obuwiu marki AurelkaORTO® skrót może był wykonany w podeszwie lub w podpodeszwie (wewnątrz obuwia). 

Sposób wykonania korekty uwarunkowany jest wysokość skrótu. 

Możliwe warianty wykonania modyfikacji: 

• skrót wykonany wewnątrz obuwia - jeśli jego wysokość nie przekracza 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu 

• skrót w podeszwie (każda wysokość w zależności 
      od indywidualnych potrzeb klienta) 
• część skrótu wykonana wewnątrz obuwia w przypad-
     kach, gdy korekcja ma byż mniej widoczna), pozostała
      część skrótu wykonana jest w podeszwie. 

Skrót wewnątrz nie może przekraczać 1 cm w tyłostopiu 
i 0,5 cm w przodostopiu. Część zewnętrzna skrótu może mieć różną wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. 

Skrót wykonywany jest zawsze z przekolebaniem rozpoczynającym się na wysokości piątej głowy kości śródstopia (2/3 długości podpodeszwy). 

Możliwe jest również przekolebanie w części piętowej, 
która ułatwia przetoczenie stopy przy wyższych skrótach. 

Na życzenie klienta, skrót może być wykonany bez przekolebania, a z zachowaniem tej samej wysokości zarówno w tyłostopiu, jak i w przodostopiu.

 

 


Wykonując pomiary należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 

• Do wykonania pomiarów pomocna jest druga osoba.
• Pomiary należy wykonać w pozycji stojącej lub,
     w przypadku osób niechodzących – siedzącej z zachowaniem
    kąta prostego pod kolanem.
• Zmierzyć obie stopy osobno.
• W przypadku obuwia do posiadanych już wkładek pomiary
    wykonać z wkładką podłożoną pod stopę.
• W przypadku obuwia do ortez pomiary wykonać z ortezą
    założoną na stopę.
• Mierząc obwody stóp z ortezami uwzględnić paski, zapięcia,
    przeguby skokowe itp. zastosowane w ortezie, a wpływające
    na tęgość obuwia.
• Zapisywać pomiary bezwzględne, tzn. bez powiększania ich
    według własnego uznania – niezbędne naddatki zostaną
    uwzględnione przy projektowaniu obuwia
• Wykonać zdjęcia stóp z boku, przodu oraz tyłu i załączyć je
    do zamówienia.